සුරක්ෂිත හෙට දිනක් උදෙසා විශිෂ්ට සේවාවක් සපයන නිර්විනාශක පරීක්ෂණ ජාතික මධ්‍යස්ථානය හත්වන සංවත්සරය සමරන වගයි…

ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය සතු නිර්විනාශක පරීක්ෂණ ජාතික මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම නිර්විනාශක පරීක්ෂණ සේවා සැපයුම්කරු වේ. 2014 ඔක්තෝබර් මස 14 වන දින පිහිට වූ නිර්විනාශක පරීක්ෂණ ජාතික මධ්‍යස්ථානය, ජාතික වශයෙන් අග්‍රගන්‍ය සේවාවක් සපයමින් අද වන විට සුවිශේෂී ස්ථානයක් හිමි කර ගෙන ඇති බව එදා මෙදා තුර සිදුවීම් සාක්ෂි දරයි. 1993 වර්ෂයේ සිට නිර්විනාශක සේවාවන් සැපයීම ආරම්භ කිරීම සිදු විය. 2010 වර්ෂයේදී නිර්විනාශක පරීක්ෂණ සඳහා ජාතික මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබීමත් සමඟම ඒ සඳහා ඉඩම් කැබැල්ලක්ද ලැබුණි. ඒ ඇනුව, 2014 වර්ෂයේ දී ජාතික මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස අංක 977/18, බුළුගහ හන්දිය, නුවර පාර, කැළණිය යන ලිපිනයෙහි නවීන විද්‍යාගාර පහසුකම් සහිතව නිර්විනාශක පරීක්ෂණ ජාතික මධ්‍යස්ථානය පිහිටවනු ලැබුවේ රටට සපයන නිර්විනාශක පරීක්ෂණ සේවාවන් පුළුල් කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරි කරගෙනය.
නිර්විනාශක පරීක්ෂණ ජාතික මධ්‍යස්ථානයෙහි නිර්මාතෘ, ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ වර්තමාන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් T.M.R. තෙන්නකෝන් මහතා වන අතර, එහි වර්තමාන අධ්‍යක්ෂක ධූරය හොබවනු ලබන්නේ අනුර ජයතිලක මහතා ය.
2014 අංක 40 දරන පරමාණුක බලශක්ති පනතේ 3 (අ) හා 3 (ඊ) යන ඡේදයන්හි දක්වා ඇති අරමුණු මුදුන්පත් කරගැනීමේ අරමුණ ඇතිව මෙම මධ්‍යස්ථානය ක්‍රියාත්මක වේ. එනම්, 3 (අ) න්‍යෂ්ටික තාක්ෂණයේ සාමකාමී යොදාගැනීම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ දිරිගැන්වීම සහ එම තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙන සේවා සැපයීම. 3 (ඊ) වාණිජ හෝ වෙනත් කාර්ය සඳහා අයනීකාරක විකිරණ සහ අනුපූරක තාක්ෂණ සම්බන්ධිත ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වීම යනුවෙනි.
ජාත්‍යන්තරව පිළිගත්, ජාතික වශයෙන් වැදගත් වූ නිර්විනාශක පරීක්ෂණ තාක්ෂණයන් සපයනු ලබන විශිෂ්තටම මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත්වීම දැක්ම ඇතිව, සමාජ- ආර්ථික සංවර්ධනය උදෙසා අඩු වියදමකින්, උසස් තත්වයකින් යුතු නිර්විනාශක පරීක්ෂණ තාක්ෂණය උපරිම විභවතාවයෙන් යොදා ගැනීම මෙහෙවර කර ගනිමින් ජාතික වශයෙන් විශ්වසනීය නිර්විනාශක පරීක්ෂාවන් සිදු කිරීමේ අපරිමිත මෙහෙයක යෙදී සිටීම සතුටට කරුණකි.
කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේදී නිෂ්පාදන වල ගුණාත්මක බව පරීක්ෂා කිරීමට එදිනෙදා සිදු කරන නිරන්තර පරීක්ෂා කිරීම් ලෙස මෙන්ම නඩත්තු හා සේවා කටයුතු වලදී ද නිර්විනාශක පරීක්ෂාවන් බහුලව සිදු කරනු ලබන අතර, ඒ අනුව කර්මාන්ත වල කොටස් එකලස්කිරීම් වල සහ ව්‍යුහයන්හි තත්ත්වය සහතික කිරීමේ මෙවලමක් ලෙස නිර්විනාශක පරීක්ෂාවන් භාවිත කිරීම වර්තමානය වන විට සිදු කරනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයෙහි අනුබද්ධ ආයතනයක් වන නිර්විනාශක පරීක්ෂණ ජාතික මධ්‍යස්ථානය වර්තමානය වන විට ජාතික වශයෙන් විශිෂ්ට නිර්විනාශක සේවාවන් සැපයීම රටේ ඉදිරි සංවර්ධනයට හේතු වේ.
නිර්විනාශක පරීක්ෂණ ජාතික මධ්‍යස්ථානයෙහි මිහිරි මතකයන් සිහිපත් කර ගැනීමට පහත වීඩියෝව නරඹමු.