වෛද්‍ය උපකරණ ජීවානුහරණය

කවුරුන් සඳහා ද

ශල්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ නිෂ්පාදකයන් සහ ආනයනකරුවන්

සේවාවේ අරමුණ

ගැමා විකිරණ යොදාගෙන ශල්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ ජීවාණුහරණය

සේවාව පිළිබඳ තාක්ෂණික තොරතුරු

පහත දැක්වෙන ලැයිස්තුගත අයිතම ද ඇතුළුව, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ අත්‍යාවශ්‍ය ජීවානුහරණ පියවරක් වශයෙන්  ගැමා ප්‍රවිකිරණ සේවාව කාර්යක්ෂම හා ආර්ථිකව වාසිදායක ක්‍රමයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

  • වරක් භාවිතයෙන් ඉවත දමන වෛද්‍ය නිෂ්පාදන – සිරින්ජ, ඉඳිකටු, කැතීටර්, රුධිර හුවමාරු කට්ටල, පෙකණි කටු
  • ශල්‍ය වෛද්‍ය නිෂ්පාදන – අත්වැසුම්, ශල්‍ය නූල්, ස්කැපල්, බ්ලේඩ්, ඒප්‍රන්, මුව වැසුම්
  • සෙලියුලෝස් නිෂ්පාදන – කපු, ගෝස්, වෙළුම් පටි
  • ඖෂධ සහ බහාලුම් – අක්ෂි හා පිළිස්සූම් ආලේපක, ප්‍රතිජීවක, තුවාල සෝදන දියර, ඖෂධ බහාලුම්, ඩ්‍රොපර්
  • රසායනාගාර සැපයුම් – පෙට්‍රි දීසි, රුධිර එකතු කිරීමේ නල, මුත්‍රා සාම්පල බෝතල්
  • රූපලාවන්‍ය සහ සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන – ශල්‍ය ටැල්කම්, බෝතල් සූප්පු, මුහුණේ ආලේපන, සනීපාරක්ෂක තුවා
  • ජීව විද්‍යාත්මක ද්‍රව්‍ය – පටක, ක්ෂුද්‍රජීවී වගා මාධ්‍ය, මානව රුධිර ව්‍යුත්පන්නයන්

 

ගාස්තු / පිරිවැය තක්සේරු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය

මසකට ප්‍රවිකිරණය කරන නිෂ්පාදන ධාරිතාවය (m3) අයකිරීම රුපියල් (බදු රහිතව)
<100
19,500.00
101-250
16,250.00
>251
13,400.00

    Relevant Documents

    Contacts of Service Master

ගංගා මධුරකාන්ති මිය
විද්‍යාත්මක නිලධාරී
0112487757/59
ෆැක්ස්: 0112487759
ජංගම: 0710677088
විද්‍යුත් තැපෑල ganga@aeb.gov.lk