ප්‍රවිකිරණ තාක්ෂණයේ උපයෝගීතාවය

යම් වස්‌තුවක්‌ විකිරණවලට නිරාවරණය ප්‍රවිකිරණය වේ. ප්‍රවිකිරණයේදී  විකිරණශීලී සමස්‌ථානිකයකින් හෝ විකිරණ නිපදවන යන්ත්‍රයකින් පිට වන විකිරණවලට, ජීවාණුහරණය කළ යුතු ද්‍රව්‍යය නිරාවරණය කර තැබීම සිදු කෙරේ. එහිදී එම ද්‍රව්‍යයේ සිටින ජීවීන්ගේ ජෛව ක්‍රියාකාරීත්වය හා ප්‍රජනනය වීමේ හැකියාව ප්‍රහීන වී ඔවුන් අක්‍රීය වේ. ජීවාණුහරණය කිරීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් විවිධ රසායනික සහ භෞතික ක්‍රම භාවිත කරයි. පරිසර හිතකාමී සහ පරිභෝජනය කරන ද්‍රව්‍යයේ ගුණාත්මකභාවය උපරිමයෙන් රැකෙන පරිදි ජීවාණුහරණය කිරීමේ ක්‍රමයක්‌ ලෙස ප්‍රවිකිරණය ලෝකය පුරා ප්‍රකටව ඇත.

ප්‍රවිකිරණය සඳහා තාක්ෂණික ක්‍රම ශිල්ප තුනක් භාවිත කෙරේ. එනම්, ගැමා කිරණ මඟින්, ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්බයක් මඟින් හා එක්ස් කිරණ මඟින් ලෙසය. කෙසේ වුවද, වර්තමානය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිත කෙරෙන්නේ ගැමා කිරණ ආධාරයෙන් ප්‍රවිකිරණය කිරීම පමණි. ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය සතු, බියගම ආයෝජන ප්‍රවර්ධන කලාපයේ පිහිටි, ශ්‍රී ලංකා ගැමා මධ්‍යස්ථානය මෙම ගැමා ප්‍රවිකිරණ සේවාව ශ්‍රී ලාංකීය කර්මාන්ත කරුවන් වෙත ලබා දෙයි.

ආහාර ප්‍රවිකිරණය යනු, අයනීකාරක විකිරණ ශක්තිය භාවිත කරමින් සිදු කරනු ලබන ආහාර පිරිසැකසුම් ක්‍රියාවලියකි.මෙහිදී ආහාරයේ සිටින කෘමීන්, පරපෝෂිතයින්, ක්ෂුද්‍ර ජීවින් විනාශ කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

වෛද්‍ය උපකරණ ජීවාණුහරණය කිරීමේදී ක්‌ෂුද්‍ර ජීවීන් විනාශ කිරීමට මේ ක්‍රමයට හැකියාවක්‌ ඇත. තවද, රත් කිරීමෙන් ගුණාත්මක වෙනස්කම් සිදු විය හැකි රබර් අත්වැසුම්, එන්නත් සිරින්ජර සහ වැනි උපකරණ මේ ක්‍රමය මඟින් පහසුවෙන් ජීවාණුහරණය කළ හැකි ය. උදාහරණයක් ලෙස, ශ්‍රී ලංකා ගැමා මධ්‍යස්ථානය මඟින් රජයේ රෝහල් සඳහා සපයනු ලබන ශල්‍ය වෛද්‍ය අත්වැසුම් ජීවානුහරණය දැක්විය හැකිය.

ගැමා කිරණ මඟින් කරනු ලබන ප්‍රවිකිරණය සඳහා බහුලව භාවිත කරනු ලබන්නේ 60-Co විකිරණශීලී සමස්ථානිකයයි. ශ්‍රී ලංකාවේ මේ සඳහා  දැනට භාවිත කරන්නේ 60-Co සමස්ථානිකයයි. ඉදිරියේදී අනෙකුත් ප්‍රවිකිරණ තාක්ෂණයන් මෙරටට හඳුන්වා දීම ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයේ අභිප්‍රාය වේ.